Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos virkahenkilöille poikkeuksellisen hyvästä ja laajasta vastauksesta valtuustoaloitteeseen. Vastauksesta käy hienolla tavalla ilmi se, miten monilla keinoilla aurinkoenergian yleistymistä on mahdollista edistää.

Niin aurinkoenergian edistämisen kuin monen muunkin resurssiviisauteen liittyvän teeman osalta tarvitaan konkreettisia toimia eri sektoreilla. Vain ja ainoastaan konkreettiset toimenpiteet lasketaan, kun pyritään edistämään kuntamme siirtymistä kohti hiilineutraaliutta.

Toivottavasti Haapaniemessä kokeiltavan ilmastokaavapilotin hyvät käytänteet saadaan mahdollisimman pian osaksi myös muuta kaavoitusta. Erityisesti tontinluovutusehtoihin liittyvät kirjaukset on yksi uusi mielenkiintoinen keino kannustaa rakentajia suuntaamaan kohti vähäpäästöisyyttä ja kestäviä energiamuotoja. Myös neuvonnan merkitystä tulee korostaa jatkossa, kuten aloitevastauksesta käy ilmi.

Jyväskylän kaupunki voisi ottaa myös jossakin sopivassa tulevassa arkkitehtuurikilpailussa uusiutuvat energiamuodot yhdeksi kestävyyskriteeriksi ja löytää sitä kautta kenties uusia tapoja edistää kestävää asumista. Muun muassa Alva, Tilapalvelu ja JVA ovatkin jo tarttuneet toimeen ja edistäneet aurinkoenergian yleistymistä kaupungissamme.

Kiitos jo tähän asti tehdystä työstä aurinkoenergian edistämisessä ja jatketaan tätä samaa tärkeää työtä tulevaisuudessakin.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.5.2021