Pyöräilynedistämisohjelma liittyy hyvin osaksi KymppiR-ohjelmaa. Maankäytössä on kiinnitettävä huomiota myös liikuntapaikkarakentamiseen, jotta hankkeiden kustannukset esimerkiksi maanrakennuskustannusten osalta saadaan pidettyä maltillisena.

Pientalotonttien saatavuuteen ja laatuun on tärkeä kiinnittää huomiota. Elinvoimainen kaupunki tarvitsee laadukasta tonttitarjontaa ja elinvoimainen luonto tarvitsee laadukasta kaavoitusta. Kannatan siis ponsiesitystä.

 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022