Jyväskylän kaupunginvaltuustossa on ollut käynnissä keskustelu historiallisen vaikeassa taloustilanteessa olevan kaupungin tulevan vuoden talousarviosta. Keskusteluissa ja päätöksissä punnitaan se, kuinka hyvin päättäjät pitävät asettamistaan tavoitteistaan kiinni ja kuinka pitävä on Jyväskylän kaupunkistrategian pohja. 

“Peruttu säästötoimenpiteiden vuoksi”

 

“Isänpäiväviikon aamiainen päiväkodissa joudutaan valitettavasti tältä vuodelta perumaan vallitsevien kaupungin säästötoimien vuoksi”

Päiväkodilta tullut viesti harmitti, mutta ei yllättänyt. Lapseni aloitti päiväkodin koronavuosina, jolloin kaikki tapahtumat vanhempainilloista lähtien oli peruttu. Koronapandemian hälvettyä päiväkodissa on onneksi jälleen alettu järjestää vanhempainiltoja, ja viime keväänä sain ilokseni osallistua äitienpäiväviikon aamiaiselle.

Kahden vanhempainillan ja yhden äitienpäiväaamiaisen kokemuksella voin sanoa, että tällaiset päiväkotien kaikille yhteiset tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä sekä vahvistavat kontaktia niin päiväkodin henkilökuntaan kuin myös toisiin perheisiin. Vain se, että näin lapseni kavereiden vanhempia samassa tilassa ja kuulin päiväkodin työntekijöiden esittelyitä, vahvisti tunnetta siitä, että perhearjen kanssa ei painita yksin. Kohtaamiset päiväkodilla ovat myös madaltaneet kynnystä ottaa yhteyttä toiseen vanhempaan tai moikata tuttavallisesti vielä tuntematonta hoitajaa. Kohtaamisista tuli ylipäätään olo, että kuulumme päiväkodin kautta omaan yhteisöömme.

Yksittäisenä asiana yhden  isänpäiväaamiaisen peruminen voi vaikuttaa yhdentekevältä.  Laajempana ilmiönä yhteisten, yhteisöllisyyttä rakentavien tapahtumien peruminen säästötoimenpiteiden vuoksi kertoo tarinaa siitä, miten talousvaikeuksien kanssa kamppaileva Jyväskylä ei eläkään itse määrittämiensä arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Jyväskylä – kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki?

 

Ellet ole sitä jo tehnyt, suosittelen lämpimästi tutustumaan vuonna 2022 päivitettyyn Jyväskylän kaupunkistrategiaan. Tässä “arkijohtamisen kulmakivessä” nimittäin määritetään raamit sille, mitä kohti ja millä tavoin Suomen 7. suurinta kaupunkia ollaan kehittämässä tulevina vuosina. Lyhyesti referoiden, strategian mukaan Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, vastuullisuus, rohkeus, avoimuus ja turvallisuus.

Ne, joille strategiatyö on tuttua, tietävät, että tarkoin valikoidut ja hiotut sanat ovat totta vain ja ainoastaan, jos niiden mukaan myös eletään aidosti. Kaikki muu on sanahelinää.

Talousarviokeskustelussa punnitaan päättäjien arvoja

 

Visioon, missioon ja arvoihin nojataan myös silloin, ja etenkin silloin, kun eteen tulevat ne kaikista vaikeimmat ajat. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa on lähiaikoina ollut käynnissä keskustelu, josta jokaisen jyväskyläläisen tulisi olla perillä. Käsittelyssä on nimittäin tulevan vuoden 2024 talousarvio, jossa päätetään, mihin hyvin vaikeassa taloustilanteessa olevan Jyväskylän määrärahat ohjataan. Suurimpia leikkauksia kaavaillaan etenkin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluihin.

Keskusteluissa nähdään se, mihin tavoitteisiin ja arvoihin päättäjät nojaavat ja kuinka tukeva kaupunkistrategian pohja todellisuudessa on. Mihin leikkaukset pitää ohjata, jos päätöksiä punnitaan inhimillisyyden, vastuullisuuden, rohkeuden, avoimuuden ja turvallisuuden arvoista käsin? Mihin promilleen veroprosenttia hilataan, jos haluamme pitää Jyväskylän kansainvälisenä sivistyskaupunkina?

Jos haluamme edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tulisiko esimerkiksi varhaiskasvatukseen lisätä määrärahoja, jotta isänpäiväviikon aamiaisen kaltaisia maltillisen kustannusten, mutta suuren vaikutuksen yhteisöllisiä tapahtumia voisi jatkossakin järjestää?

Kauniisti kirjattuihin arvoihin perustuvia päätöksiä on helppo tehdä silloin,  kun asiat menevät hyvin. Todelliset arvot paljastuvat kuitenkin vasta silloin kun vaikeat ajat pakottavat tekemään valintoja. Päätöksenteossa päättäjien todelliset arvot punnitaan, kaikki muu on sanahelinää.

 

Outi Soikkeli

Jyväskylän Vihreiden hallituksen jäsen