5.–14.5.2023 vietetään valtakunnallista Pyöräilyviikkoa. Päättäjinä meille vihreille pyöräilyn edistäminen on tärkeää. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen on suhteellisen edullista ja polkupyörällä liikkumisen lisäämisestä on monia hyötyjä terveyden, hyvinvoinnin ja rakennetun ympäristön viihtyisyyden lisäämisestä päästöjen vähentämiseen. Pyöräily on myös kiva harrastus!

Hyvä kävely- ja pyöräilyinfra lisää käyttäjiä ja tuo terveellisen vaihtoehdon liikkumiselle etenkin lyhyillä matkoilla henkilöauton sijaan. Pyöräilyolosuhteiden parantamisella voi Jyväskylän kaupunki vaikuttaa henkilöautoliikenteen määrään ja siten hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Jyväskylässä on hyvä pyöräilyn edistämisohjelma, jonka hyvien käytäntöjen ja toimenpiteiden toteuttamista tehdään vuosittain. Baanoja on saatu pyöräilyn pääväylille, liikennettä sujuvoittavia erillisiä pyöräkaistoja on rakennettu katujen saneerausten yhteydessä ja viime vuosina on panostettu esimerkiksi liityntäpysäköinnin infraan, pyöräreittien viitoitukseen, baanojen merkintään ja investointiohjelmassa on mm. pyöräilykatu keskustassa. Lisäksi on panostettu turvallisuuden lisäämiseen kävelijöiden ja pyöräilijöiden osalta risteysalueiden suojateiden parantamistöillä ja nopeuksien alentamisella tiheästi asutuilla alueilla ja esimerkiksi koulujen läheisyydessä.

Liikkuvan elämäntavan syntyminen vaatii turvallista pyöräily- ja kävely-ympäristöä.

Hyvää Pyöräilyviikkoa!

Ilona Helle ja Kaisa Peltonen

Kirjoittajat ovat Jyväskylän kaupunginvaltuutettuja ja kaupunkirakennelautakunnan jäseniä