Kansainvälisen ilmastopaneelin vuonna 2018 julkistama ilmastonmuutoksen haittoja arvioiva raportti sai maailman todella heräämään ilmastokriisiin vakavuuteen. Tälläkin hetkellä, meidän tässä istuessamme, maapallon keskilämpötila jatkaa kohoamistaan, yli miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja metsiä raivataan ennennäkemättömällä vauhdilla.

Ilmaston lämpeneminen ja siihen yhteydessä oleva luontokato vaikuttavat jo nyt ihmisten ja ekosysteemien hyvinvointiin niin meillä täällä Suomessa kuin ympäri maailmankin. Seuraavan kahden vuosikymmenen sisällä tekemistämme päätöksistä riippuu hyvin pitkälle se, kuinka paljon enemmän, ja miten dramaattisesti, ympäristökriisin vaikutuksen tulevat näkymään elämässämme myös jatkossa.

Luonto kyllä selviää ilmastonmuutoksesta, siitä meidän ei tarvitse olla huolissaan. Mutta meidän ihmisten elinolosuhteet, ja luonto sellaisena kuin me sen tunnemme, ei välttämättä.

Meillä on kuitenkin vielä toivoa. Peli ei ole menetetty. Maailma nimittäin muuttuu kun me muutamme sitä yhdessä. Kriisitietoisuus ja yhteisen tilannekuvan jakaminen on lähtökohta yhteiselle, globaalille muutokselle parempaan.

Me Vihreät jätimme marraskuussa pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta. Toinen koski ilmastohätätilan julistusta ja toinen Rauhalahden voimalaitoksen energiantuotannon korvaamiseksi vaadittavien investointien toteuttamista muulla kuin puun polttoon perustuvilla investoinneilla.

Ensimmäisen aloitteen tavoite on nostaa julkisesti esiin nykytilanteen vakavuus ja ilmastotoimiin tarttumisen kiireellisyys. Ilmastohätätilan julistus nostaisi Jyväskylän kaupunkina tekemiämme kunnianhimoisia ilmastotavoitteita paremmin näkyville ja vahvistaisi imagoamme ympäristöarvot huomioivana kaupunkina.

Julistuksen avulla me voisimme huomattavasti nykyistä selkeämmin viestiä niin kuntalaisille, alueen nykyisille kuin tuleville yrityksille, kuin muille kaupungeille ja valtioille, että olemme sitoutuneet vahvasti ja pitkäjänteisesti ottamaan ilmastonäkökulmat huomioon kaupunkimme kehittämisessä.

Toisen aloitteen tavoite on ohjata meitä konkreettisesti oikeaan suuntaan. Hiilidioksidipäästöjen hillinnän kannalta on erittäin merkittävää kuinka kaupungin omistuksessa oleva energiayhtiö tuottaa energiansa. Meidän olisi monella tapaa järkevää korvata Rauhalahden voimalasta alas ajettava turpeen poltto muulla kuin puun polttamisella.

Aloitteen tavoite on vahvistaa kaupungin omistajaohjausta energiayhtiö Alvan Rauhalahden voimalaan liittyvissä investoinneissa. Ja varmistaa, että Rauhalahden voimalaan seuraavan 10 vuoden aikana väistämättä tulevia investointeja ei tehdä sijoittamalla puun polttoon perustuvaan energiantuotantoon.

Minulla, kuten monella teistä, on ympärillämme lapsia. Lapsia, joiden hyvinvoinnin turvaaminen niin nyt kuin tulevaisuudessa on yksi tärkeimmistä tehtävistämme elämässä. Päätökset joita me nyt teemme ympäristökriisin hillintään liittyen, myös tässä valtuustosalissa, vaikuttavat ennen kaikkea heidän tulevaan hyvinvointiinsa.

Edistämällä näitä aloitteita voimme tehdä jotain konkreettista yhteisen hyvinvointimme, ja turvallisemman tulevaisuuden hyväksi.

Yhteistyö luo meille toivoa ja siinä on voimaa.

Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022