Kulttuuritoimijoiden tilakysymykset ovat puhuttaneet laajasti viime vuosina. Tilakysymyksiin on etsitty ratkaisuja  mm. Jyväskylän sydän-projektin avulla. Vanhan Lyseo-rakennuksen peruskorjaus sekä kaupunginteatterin ja sinfonian tilaratkaisut avaavat  uusia mahdollisuuksia myös muille kulttuuritoimijoille. Kulttuuritalo Villa Rana on myös hyvä esimerkki tavasta, joilla kulttuuritoimijoiden tilapulmia on pystytty ratkomaan.
Mäkituvan ja Mäkitorpan tilaratkaisu on alkujaankin tiedetty väliaikaiseksi. Nyt kun nämä tilat ovat kaavamuutoksen myötä poistumassa kaupungin omistuksesta, on korvaavia tiloja kyseisille kulttuuritoimijoille etsitty ja etsitään yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja tilapalveluiden kanssa.
Tavoitteena on myös saada kaupungin tilat mahdollisimman tehokkaasti kuntalaisten käyttöön.
Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022