Jyväskylän vihreiden kuntavaaliohjelma 2021 selkokielellä

HUOMENNA JYVÄSKYLÄ ON VIHREÄ

 Huomenna -sana kertoo tulevaisuudesta. Vihreä -sana tarkoittaa puoluetta ja meille tärkeitä asioita, esimerkiksi ympäristön suojelemista.

Vihreä sivistyskunta satsaa koulutukseen ja kulttuuriin

Jokainen lapsi ja nuori saa käydä turvallista ja terveellistä koulua. Hän saa apua, jos hän tarvitsee sitä. Lapset ja nuoret saavat olla mukana, kun päätöksiä tehdään. Koulu ja koti kasvattavat lasta yhdessä.

 • Koulutukseen annetaan riittävästi rahaa. Opetusryhmät ovat tarpeeksi pieniä.
 • Kun kouluasioista päätetään, ajatellaan, mikä on parasta lapsille.
 • Kukaan nuori ei saa jäädä syrjään. Lisäämme tukea, kun nuori siirtyy koulusta toiseen.
 • Kaikkien täytyy pian käydä koulua 18-vuotiaaksi asti. Siksi täytyy olla lisää ihmisiä, jotka auttavat nuoria valitsemaan oikea koulun.
 • Kulttuurialan ihmiset tekevät enemmän työtä yhdessä.
 • Parannamme lasten ja nuorten mahdollisuuksia löytää kulttuuri- tai liikuntaharrastus.

 Kaupungin sielu on kulttuuri. Se lisää hyvinvointia ja terveyttä. Se tuo työtä ja elinvoimaa sekä vahvistaa yhteisöjä ja osallistumista. Meidän Jyväskylässämme kulttuuri kuuluu kaikille.

 • Ihmisten täytyy voida harrastaa kulttuuria helposti. Kaikkien erilaisten ihmisten pitää päästä mukaan nauttimaan kulttuurista.
 • Kirjastot ovat tärkeitä olohuoneita Jyväskylän eri osissa. Niistä pitää saada apua myös digiasioissa.

Monimuotoisen luonnon hiilineutraali kaupunki

Vihreät haluavat pysäyttää ilmastonmuutoksen. Hiilineutraali tarkoittaa, että ihmiset eivät tuota enää lisää hiilidioksidia ilmakehään. Vihreät haluavat myös, että Jyväskylässä on monenlaista luontoa. Jyväskylässä kaikkien ihmisten täytyy päästä luontoon, kun he haluavat.

 • Lisäämme vihreitä alueita kaupungissa. Silloin myös eläimet voivat paremmin.
 • Istutamme lisää puita, jos vanhoja puita täytyy kaataa.
 • Haluamme, että kaupunki ei hakkaa metsiä kokonaan. Haluamme, että 30 % alueen metsistä suojellaan vuoteen 2030 mennessä.
 • Tarjoamme luontokokemuksia jokaiselle jyväskyläläiselle, myös niille, joiden on vaikea liikkua.
 • Haluamme, että kaupungin eri osat ovat sellaisia kuin niiden asukkaat haluavat.  
 • Jyväskylän tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin täytyy käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa lämmityksessä ja liikenteessä.  Tätä muutosta täytyy tukea. Autoja ja muita tavaroita voi käyttää yhdessä. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse.
 • Ohjaamme rakentamista niin, että aurinkoenergiaa voi käyttää.
 • Vähennämme autoilua tukemalla bussiliikennettä ja mahdollisuuksia kävellä ja pyöräillä.  Tuemme sähköautoja ja biokaasuautoja. 

Osaamisella työllisyyttä ja elinvoimaa

Vihreässä Jyväskylässä eurot käytetään viisaasti. Yritämme ajatella etukäteen, mihin rahaa tarvitaan. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja luoda uusia työpaikkoja. Olemme avoimia uusille ajatuksille.

 • Vähennämme menoja ja parannamme palveluita eri toimijoiden yhteistyöllä.
 • Vahvistamme kaupungin elinvoimaa investoinneilla, jotka houkuttelevat uusia yrityksiä, osaajia ja innovaatioita kaupunkiin.

Jyväskylän elinvoima syntyy vireistä ja monipuolisista yrityksistä sekä yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa. Haluamme, että kaupunki edistää puhtaan teknologian ja kiertotalouden ratkaisuja.

Tapahtumat ovat tärkeä osa elävää Jyväskylää. Kiinnostavat ja monipuoliset tapahtumat värittävät kaupunkikuvaa. Ne lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja tuovat rahaa ravintoloille, hotelleille ja kulttuurialan ihmisille.

 • Tuemme yrittämistä tekemällä sen aloittamisen helpoksi.
 • Autamme pieniä paikallisia yrityksiä osallistumaan kaupungin hankintoihin. Suosimme ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävät yrityksiä.  Ruokahankinnoissa otamme huomioon eläinten hyvinvoinnin ja lisäämme kasvisruokaa.
 • Tarjoamme kesätyö- ja harjoittelupaikkoja suomalaisille ja kansainvälisille nuorille ja opiskelijoille. Haluamme, että työpaikkoja on monilla aloilla.  
 • Kehitämme työnhakijoille koulutusta yhdessä oppilaitosten kanssa. Edistämme oppisopimuskoulutusta.
 • Helpotamme tapahtumien järjestämistä avaamalla enemmän tiloja järjestäjien käyttöön. Puutumme aktiivisesti syrjintään ja rasismiin. Laadimme kaupungin tilojen vuokraukselle eettiset säännöt.

Kaupunki on tärkeä työnantaja. Se voi olla edistää työntekijöiden hyvinvointia ja olla esimerkkinä muille. Joustavat käytännöt mahdollistavat työn ja perheen yhteen sovittamisen. Se on hyvä ihmisille ja taloudelle. Se auttaa myös kilpailussa osaavasta työvoimasta.

 • Autamme ihmisiä sovittamaan yhteen perheen ja työn joustavasti. Tähän kuuluu sekä lasten hoitaminen että esimerkiksi vanhojen vanhempien hoitaminen
 • Jatkamme osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien palkkaamista kaupungin eri toimialoilla. Jatkamme myös osa-aikaisen työn mahdollistamista.
 • Laajennamme ja kehitämme anonyymin rekrytoinnin käyttöä. Anonyymi rekrytointi tarkoittaa, että valitsijat eivät tiedä, kuka hakija on. Tiedetään vain, mitä hän osaa ja millainen koulutus ja kokemus hänelle on.

Hyvinvointi on Jyväskylän vahvuus

Ihmisen hyvinvointi riippuu luonnosta, kulttuurista, liikuntamahdollisuuksista, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta, palveluista sekä työstä ja riittävästä palkasta. Vihreille on tärkeää tukea uusia palveluita ja yrityksiä, jotka parantavat terveyttä. Haluamme auttaa myös perheitä, joissa on mielenterveyden ongelmia tai riippuvuuksia (esim. alkoholi tai huumeet).

Vihreässä Jyväskylässä halutaan, että kaikenikäiset ihmiset voivat hyvin. Ihmisten pitää saada sosiaali- ja terveyspalveluita oikeaan aikaan. Ne pitää tuottaa tehokkaasti. On hyvä, että palvelut auttavat jo ennen kuin ihmisillä on pahoja ongelmia.

Haluamme, että palveluita saa helposti ja yhdestä paikasta.

 •   Lyhennämme jonoja terveyskeskukseen ja hammaslääkärille. Lisäämme vastaanottoaikoja. Annamme myös yksityisten lääkärien käyttää kaupungin tiloja.
 • Teemme enemmän yhteistyötä Kuopion yliopistosairaalan kanssa, koska tarvitsemme lisää lääkäreitä.
 • Edistämme sitä, että kaikki voivat käyttää palveluja yhtä helposti. Otamme huomioon eri kielet ja käytämme selkokieltä.
 • Kehitämme vanhojen ihmisten palveluita ja otamme työhön tarpeeksi ihmisiä.
 • Yritämme huomata ajoissa, jos ihmiset tarvitsevat mielenterveys- tai päihdepalveluita. Haluamme, että näitä palveluita saa nopeasti.
 • Pidämme huolta, että lastensuojeluun on tarpeeksi ihmisiä. Haluamme, että ongelmia hoidetaan heti, kun ne huomataan.
 • Huolehdimme myös eläinten hyvinvoinnista

Liikunta vaikuttaa positiivisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Liikunta auttaa ihmisiä, mutta se hyödyttää myös taloutta, kun ihmiset ovat terveempiä. Jyväskylä on Suomen liikuntapääkaupunki. Täällä on liikunnan huippututkimusta, urheiluseuroja ja yrityksiä. Teemme niiden kanssa yhteistyötä. Kaupunki pitää suunnitella niin, että liikkuminen on helppoa. Pitää olla mahdollista harrastaa monia eri urheilulajeja.

 • Rakennamme lisää pyöräteitä ja pidämme ne hyvässä kunnossa. Parannamme valaistusta, niin että voi liikkua turvallisesti myös pimeällä.
 • Pidämme huolta ilmaisista lähiliikuntapaikoista, esimerkiksi uimarannoista ja hiihtoladuista. Uusia liikuntapaikkoja on tärkeää rakentaa kaupungin eri osiin niin, että kaikki pääsevät liikkumaan. Jos liikuntapaikka on maksullinen, sen hinnan täytyy olla kohtuullinen.