Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että uuteen Jyväskylään perustetaan kuvataidelukio. Lukiotarjonnassa ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta valita taidepainotteista vaihtoehtoa, ellei lukuun oteta Petäjäveden lukion kaksoistutkintoa yhteistyössä käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa. Kuvataidelukio (johon voisi sisällyttää painotuksia myös esim. tanssitaiteen ja teatterityön suuntaan) rikastuttaisi oleellisesti olemassa olevan lukiokoulutuksen sisältöjä ja vahvistaisi kulttuurin ja taiteen alueelle suuntautumista sekä antaisi taiteesta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden jatkaa toisen asteen opintoja omassa kotikaupungissa.

Jyväskylässä 17.3.2008

Anna Autere (vihr.)

10 allekirjoittajaa